ทรงพระเจริญ
โรงเรียนพัทลุงถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนโรงเรียนพัทลุง