• โรงเรียนพัทลุง
    เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

  • gold2.jpg

    โรงเรียนพัทลุงแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะการเรียงร้อยถ้อยความ ระดับม.1-ม.3

  • goodteacher.jpg

    โรงเรียนพัทลุงขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลสุดยอดครูดีและครูผู้สอนดีเด่น

  • 1515848653-b2.jpg

    นักเรียนโรงเรียนพัทลุงได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ

  • 1515843608-b1.jpg

    โรงเรียนพัทลุงแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการริเริ่มเติมเต็มเอกลักษณ์ไทยกับธนาคารธนชาต

  • 1510901363-rv7.jpg

    โรงเรียนพัทลุงแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ระดับประเทศ

  • 1510898774-rv7.jpg

    โรงเรียนพัทลุงได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาศึกษาภาพครูเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

  • 1113.jpg

    โรงเรียนพัทลุงขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนเป็นนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน AFS ประเทศไทย

  • S__33472539.jpg

    โรงเรียนพัทลุงแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  • 1501141513-gtjp2.jpg

    โรงเรียนพัทลุง ขอแสดงความยินดีกับนายถิร ขุนรักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.7

  • 12.jpg

    โรงเรียนพัทลุงแสดงความยินดีกับกองลูกเสือโรงเรียนพัทลุงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันประกวดระเบียบแถวระดับประเทศ ประจำปี 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ผู้บริหาร

นายสาวิทย์ บุญประเสริฐ


ผู้อำนวยการโรงเรียน