• โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • pattamon.png

  โรงเรียนพัทลุงขอแสดงความยินดีกับนางพัทธมน ชูแก้ว ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด

 • 1673232122-teacher2.jpg

  ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพัทลุง ได้รับรางวัลได้รับรางวัล "ครูดีศรี สพม.พัทลุง" ประจำปี พ.ศ.2566

 • 1666857245-wuttipong.jpg

  โรงเรียนพัทลุงขอแสดงความยินดีกับนายวุฒิพงศ์ เกษรินทร์ นักเรียนชั้น ม.5.9 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิ่งผลัดเมดเล่ย์ชาย ตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย การเเข่งขันกรีฑา Asian Youth Athletics Championships 2022

 • 1648645377-tkd.jpg

  โรงเรียนพัทลุงแสดงความยินดีกับนายธนภัทร หนูสิงห์ นักเรียนชั้น ม.5.8 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47

 • 1630557164-viritpol.jpg

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน

 • 1621664240-1.jpg

  โรงเรียนพัทลุงขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการสอบ O-NET สูงสุด

 • 1620038604-5.jpg

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนพัทลุง ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 รุ่น 21 ประจำปี 2563

 • 1614242074-pornsri.jpg

  โรงเรียนพัทลุงขอแสดงความยินดีกับคุณครูพรศรี ชูสังข์ เป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2563

 • 1608017237-block3.jpg

  นายนพรุจ นุชิต และนายวิริทธิ์พล ดวงจันทร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ สอวน. ครั้งที่ 16

 • 1580784208-cartoon.jpg

  โรงเรียนพัทลุงขอแสดงความยินดีกับคุณครูศิริรัก บุญโยม เนื่องในโอกาสได้รับประกาศเกียรติคุณ "ครูดีไม่มีอบายมุข ประเภทครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562" จากคุรุสภา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

คำสั่งออนไลน์ (E-Office)

ดูคำสั่งทั้งหมด

ผู้บริหาร