• โรงเรียนพัทลุง
    เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการและแผนปฏิบัติการกิจกรรมชุมนุม

4 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนพัทลุง