• โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

ครูจ้างสอนชาวต่างชาติ

Mr.Randy Edpalina Atup
ครูจ้างสอนชาวต่างชาติ

MissLeosy Ybanez Demain
ครูจ้างสอนชาวต่างชาติ

Mr.Demetrios Lenis
ครูจ้างสอนชาวต่างชาติ

MissGuo Quan
ครูจ้างสอนชาวต่างชาติ

MissPan Xuan
ครูจ้างสอนชาวต่างชาติ

MissAlna Shabanova
ครูจ้างสอนชาวต่างชาติ

MissBhupinder Kau
ครูจ้างสอนชาวต่างชาติ