• โรงเรียนพัทลุง
    เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางจรวย ชูช่วย
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางพรรณนพ สิกกะ
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางปฏิญญา เกตุแก้ว
ครู / ชำนาญการ

นางปัณฑิตา ไกรทอง
ครู / ชำนาญการ

นางสลิลทิพย์ พนาวสันต์ แกร์นิเยร์
ครู / ชำนาญการ

นางสุนิสา เจ้ยงาน
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางสายทาน อักษรทอง
ครู / ชำนาญการ

นางสาวปิยพุทธิ กิตติสุภารัตน์
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางพิมพ์พิศา สังฆะประดิษฐ์
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางสิริวรรณ นนตรี
ครู / ชำนาญการ

นางสาวปิติมา พิพัฒน์รัตนเสรี
ครู

นางสาวเพชรรัตน์ รัตนพันธุ์
ครู

นางศิริรัก หลวงบำรุง
ครู

นางสาวโสมสุดา วิจิตรพันธ์
ครู

นางสาวเสาวภาคย์ ศรีโยธา
ครู

นางสาวอัจฉราวรรณ หนูพิชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวโนรีด้า มุสอ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสกาวรัก บุญโยม
ครูผู้ช่วย

นายธรรมธารา วังวิวัฒน์ขจร
ครูอัตราจ้าง