• โรงเรียนพัทลุง
    เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

อัลบัมทั้งหมด

กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2561

การอบรม Google aGoogle apps for education สำหรับบุคลากรโรงเรียนพัทลุง

โรงเรียนพัทลุงร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดพังกิ่ง ตำบลกงกรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

น้อมจิตมุทิตา ปูชนียาจารย์ เกษียณอายุราชการ 2560

พิธีอำลาสถาบัน โรงเรียนพัทลุง

มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาจังหวัดพัทลุง

สร้างสรรค์งาน โครงงานอาชีพ 60

พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ค่ายคณิตศาสตร์โรงเรียนพัทลุง

วันธารน้ำใจ พิธีมอบทุนการศึกษา ปี 2560

กีฬา กรีฑา จังหวัดพัทลุงครั้งที่ 68

อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการและแผนปฏิบัติการกิจกรรมชุมนุม

วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560

นักเรียนโรงเรียนพัทลุงปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

งานสัปดาห์ห้องสมุด โรงเรียนพัทลุง

เขียวเหลืองเกมส์ ครั้งที่ 41

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอน

โครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ DLIT โดย สพม.12

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

กิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับจังหวัด

พิธีไหว้ครู โรงเรียนพัทลุง

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2560

กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.4 ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.1 ปีการศึกษา 2560

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

ค่ายพี่สอนน้อง โสตสัมพันธ์ โรงเรียนพัทลุง

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ อำลาสถาบัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ART CAMP โรงเรียนพัทลุง'18

วันเกียรติยศ โรงเรียนพัทลุง

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นักเรียนโรงเรียนพัทลุงรับรางวัลจากการสอบแข่งขัน Tdet

โครงการเชิดชูเกียรตินักเรียนดีเด่น โรงเรียนพัทลุง

วันกิจกรรมโรงเรียนพัทลุง

กิจกรรมค่าย IEP นักเรียนขั้น ม.4.13

นักเรียนโครงการ SMTE ศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์

โรงเรียนพัทลุงจัดโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙

พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการคัดเลือกตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

โรงเรียนพัทลุงจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โรงเรียนพัทลุงยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการจิระศักดิ์ บุญช่วย

โรงเรียนพัทลุงร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดตำนาน (โตระ)

ถวายอาลัย สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มุทิตา บูชาครู ประจำปี 2559

การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยรางวัล พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองค์มนตรีและรัฐบุรุษ

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนฯ สำหรับนักเรียน SMTE

กิจกรรมสอนเสริมนักเรียนชั้น ม.6

พิธีอำลาสถาบัน โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง

นิทรรศการแสดงผลงานโครงงานและผลงานนักเรียน

พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การอบรมการใช้ Google App for Education

ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดอินทราวาส

งานขุมนุมลูกเสือ เนตรนารี จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2559

การอบรมการเรียนการสอนภาษาไทย

สัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนพัทลุง