• โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

อัลบัมทั้งหมด

ล่องวันวานผ่านชลธี

การแข่งขันกีฬากรีฑาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษาการศึกษา 2563

วันปิยมหาราช

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

โรงเรียนพัทลุงเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

พิธีอำลาสถาบันครูเกษียณอายุราชการประจำปี 2563

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนค่าย สอวน. ภูมิศาสตร์

กิจกรรมสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรแด่นักเรียนที่สอบวัดระดับความรู้ทางภาษาฝรั่งเศส

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล สอบวัดความรู้ สอวน.

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษษ 2563

วันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมวันภาษาไทย

กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2563

กิจกรรมวันครู ประจำปี 2563

โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนพัทลุง

กิจกรรมวันคริสต์มาส

โรงเรียนพัทลุงรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4

กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2562

โรงเรียนพัทลุงเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดชายคลอง

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โรงเรียนพัทลุงยินดีต้อนรับผู้บริหาร เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง ณ โรงเรียนพัทลุง

ครูและบุคลากรโรงเรียนพัทลุงร่วมกิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช

ครูและบุคลากรโรงเรียนพัทลุงร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562

การเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการประเมินสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมกับการประเมินภายนอกครั้งที่ 4

เกษียณ เกษมสุข 62

พิธีอำลาสถาบัน ประจำปี 2562

วันสันติภาพโลก (World Peace Day)

กิจกรรมวิ่งนี้จากพี่เพื่อน้อง ครั้งที่ 2

พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12

พิธีมอบทุนการศึกษา วันธารน้ำใจ

Descending Phatthalung Wisdom 2019

การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพฯ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Microsoft Excel

โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

การแข่งขันกรีฑา นักเรียน และประชาชนจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 70

วันวิชาการเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษ SMTE

วันทานาบาตะ (Tanabata) เทศกาลแห่งดวงดาว โรงเรียนพัทลุง

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ จังหวัดพัทลุง

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมวันสุนทรภู่

กีฬาสี เขียวเหลืองเกมส์ ครั้งที่ 43

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

ค่ายวิทยศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น "ค่ายค้นฝัน ปั้นนักวิทย์"

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับ ม.ต้น

คณะครูและนักเรียนร่วมปฏิบัติกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับ ม.ปลาย

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนพัทลุงร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนในการสอบแข่งขัน Tdet

กิจกรรมเรียน รู้ กิน เล่น เป็นอาชีพ

โรงเรียนพัทลุงร่วมรณรงค์การเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562

อบรมการเขียนโปรแกรมโดยใช้บอร์ด Kid-Bright

เชิดชูเกียรตินักเรียนดีเด่น โรงเรียนพัทลุง ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมปัจฉิมเทศ นักเรียนชั้น ม.3

กิจกรรมปัจฉิมเทศ นักเรียนชั้น ม.6

วันกิจกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

การอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

พิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการทดสอบ Pre-Pt 2561

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนพัทลุง

วันครูจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2562

โครงการ Pre-PT โรงเรียนพัทลุง ประจำปี 2561

โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐเวียดนาม

นิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมวันคริสต์มาส

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดทำกิจกรรมโครงงานคุณธรรม

การอบรมสัมมนาการทำผลงานทางวิชการเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่

Cultural Exchange & English Camp

การเลือกตั้งสภานักเรียน โรงเรียนพัทลุง

การมอบเกียรติบัตรแข่งทักษะทางวิชาการ

การสอบธรรมสนามหลวง (แผนกธรรมศึกษา) ประจำปี 2561

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561

พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน

กิจกรรมวันลอยกระทง โรงเรียนพัทลุง

โรงเรียนพัทลุงเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดปรางค์ชัย

พิธีสมโภชน์องค์กฐินสามัคคี

กิจกรรม "ยามเช้า เล่าขาน สานสัมพันธ์กับเจ้าเมืองพัทลุง"

คณะผู้จัดงานวิ่งนี้จากพี่เพื่อน้องมอบรายได้จากการจัดงานให้แก่โรงเรียนพัทลุง

ค่ายคณิตศาสตร์สัมพันธ์ ไทย-มาเลเซีย

ค่ายปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ช้้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วิ่งนี้จากพี่เพื่อน้อง ครั้งที่ 1

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2561

เกษียณสุข เกษมสันต์ พ.ศ.2561

พิธีอำลาสถาบัน

โครงการเปิดโลกทัศน์สู่ดินแดนมลายู

ทำบุญครบรอบ 113 ปีโรงเรียนพัทลุง และทอดผ้าป่าสามัคคี

โรงเรียนพัทลุงจัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2561

กีฬา กรีฑา จังหวัดพัทลุงครั้งที่ 69

โรงเรียนพัทลุงร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

ตัวแทนนักเรียนและครู โรงเรียนพัทลุง ร่วมทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

งานสัปดาห์ห้องสมุด โรงเรียนพัทลุง

วันภาษาไทยแห่งชาติ 2561

ค่าย "วัยซ่าส์ ล่าทางช้างเผือก"

เขียวเหลืองเกมส์ ครั้งที่ 42

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ค่ายไตรสิกขา

พิธีไหว้ครูโรงเรียนพัทลุง ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1,ม.4/2561

นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ห้องเรียนพิเศษ SMTE จัดกิจกรรมค่ายนักวิทย์จิตสาธารณา

ค่ายสะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2560

ปัจฉิมนิเทศ ม.6 ปีการศึกษา 2560

เสน่ห์วันวาน เริงสำราญ งานกิจกรรม

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและครูที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมการประกวดแฟ้มสะสมผลงาน (Excellent Portfolio)

กิจกรรมวันตรุษจีน

กิจกรรมค่ายนักเขียน ห้องเรียนศิลปะ

พิธีมอบรางวัล

โครงการเปิดโลกทัศน์สู่ดินแดนมลายู

ชุมนุม Volunteer ต้นกล้าตัวน้อย ศึกษาสภาพแวดล้อมป่าชายเลน

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ระดับ ม.1-6 โรงเรียนพัทลุง

กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2561

การอบรม Google aGoogle apps for education สำหรับบุคลากรโรงเรียนพัทลุง

โรงเรียนพัทลุงร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดพังกิ่ง ตำบลกงกรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

น้อมจิตมุทิตา ปูชนียาจารย์ เกษียณอายุราชการ 2560

พิธีอำลาสถาบัน โรงเรียนพัทลุง

มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาจังหวัดพัทลุง

สร้างสรรค์งาน โครงงานอาชีพ 60

พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ค่ายคณิตศาสตร์โรงเรียนพัทลุง

วันธารน้ำใจ พิธีมอบทุนการศึกษา ปี 2560

กีฬา กรีฑา จังหวัดพัทลุงครั้งที่ 68

อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการและแผนปฏิบัติการกิจกรรมชุมนุม

วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560

นักเรียนโรงเรียนพัทลุงปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

งานสัปดาห์ห้องสมุด โรงเรียนพัทลุง

เขียวเหลืองเกมส์ ครั้งที่ 41

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอน

โครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ DLIT โดย สพม.12

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

กิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับจังหวัด

พิธีไหว้ครู โรงเรียนพัทลุง

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2560

กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.4 ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.1 ปีการศึกษา 2560

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

ค่ายพี่สอนน้อง โสตสัมพันธ์ โรงเรียนพัทลุง

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ อำลาสถาบัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ART CAMP โรงเรียนพัทลุง'18

วันเกียรติยศ โรงเรียนพัทลุง

นักเรียนโรงเรียนพัทลุงรับรางวัลจากการสอบแข่งขัน Tdet

โครงการเชิดชูเกียรตินักเรียนดีเด่น โรงเรียนพัทลุง

วันกิจกรรมโรงเรียนพัทลุง

กิจกรรมค่าย IEP นักเรียนขั้น ม.4.13

นักเรียนโครงการ SMTE ศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์

โรงเรียนพัทลุงจัดโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙

พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการคัดเลือกตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

โรงเรียนพัทลุงจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โรงเรียนพัทลุงยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการจิระศักดิ์ บุญช่วย

โรงเรียนพัทลุงร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดตำนาน (โตระ)

ถวายอาลัย สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มุทิตา บูชาครู ประจำปี 2559

การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยรางวัล พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองค์มนตรีและรัฐบุรุษ

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนฯ สำหรับนักเรียน SMTE

กิจกรรมสอนเสริมนักเรียนชั้น ม.6

พิธีอำลาสถาบัน โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง

นิทรรศการแสดงผลงานโครงงานและผลงานนักเรียน

พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การอบรมการใช้ Google App for Education

ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดอินทราวาส

งานขุมนุมลูกเสือ เนตรนารี จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2559

การอบรมการเรียนการสอนภาษาไทย

สัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนพัทลุง

ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนและรายงานผลการเรียน

ประชุมผู้ปกครอง 1/2561