• โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

งานสารสนเทศ

ghj
สารสนเทศโรงเรียนพัทลุง
ประจำปีการศึกษา 2558
nkj
สารสนเทศโรงเรียนพัทลุง
ประจำปีการศึกษา 2559 

สารสนเทศโรงเรียนพัทลุง
ประจำปีการศึกษา 2560
 
สารสนเทศโรงเรียนพัทลุง
ประจำปีการศึกษา 2561
 
สารสนเทศโรงเรียนพัทลุง
ประจำปีการศึกษา 2562
         

สารสนเทศโรงเรียนพัทลุง
ประจำปีการศึกษา 2563
 
สารสนเทศโรงเรียนพัทลุง
ประจำปีการศึกษา 2564