• โรงเรียนพัทลุง
    เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

ข่าวทั้งหมด

หัวข้อข่าว วันที่
นักเรียนโรงเรียนพัทลุงได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ13 ม.ค. 61
โรงเรียนพัทลุงแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการริเริ่มเติมเต็มเอกลักษณ์ไทยกับธนาคารธนชาต13 ม.ค. 61
นักเรียนโรงเรียนพัทลุงได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ22 ธ.ค. 60
โรงเรียนพัทลุงแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ระดับประเทศ17 พ.ย 60
โรงเรียนพัทลุงได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาศึกษาภาพครูเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์17 พ.ย 60
โรงเรียนพัทลุงขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนเป็นนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน AFS ประเทศไทย28 ส.ค. 60
โรงเรียนพัทลุงแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี19 ส.ค. 60
โรงเรียนพัทลุง ขอแสดงความยินดีกับนายถิร ขุนรักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.727 ก.ค. 60
โรงเรียนพัทลุงแสดงความยินดีกับกองลูกเสือโรงเรียนพัทลุงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันประกวดระเบียบแถวระดับประเทศ ประจำปี 25603 ก.ค. 60
กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับจังหวัด 7 มิ.ย. 60
โรงเรียพัทลุงแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันว่ายน้ำเทศบาลนครตรังแชมป์เปี้ยนชิพ29 พ.ค. 60
โรงเรียนพัทลุงแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขัน SPORT HERO แห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 29 พ.ค. 60
ตารางติวโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์9 เม.ย. 60
โรงเรียนพัทลุงขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 วิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนน3 เม.ย. 60
โรงเรียนพัทลุงแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับทุนไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี3 เม.ย. 60
นักเรียนโรงเรียนพัทลุงร่วมการแข่งขันงาน "จุฬาฯ เอ็กซ์โป - จุฬา 100 ปี นวัตกรรมคิดทำเพื่อสังคม" 18 มี.ค. 60
โรงเรียนพัทลุงแสดงความยินกับนางสาวกนกวรรณ ไชยสุวรรณ แขมป์การแข่งขัน 'IDEMITSU Thailand Grand Prix 2016'31 ม.ค. 60
โรงเรียนพัทลุงแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงงานอาชีพระดับ ม.ต้น 31 ม.ค. 60
การทดสอบศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาเพื่อวัดความรู้พื้นฐาน โรงเรียนพัทลุง ประจำปีการศึกษา 255914 ธ.ค. 59