• โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 โรงเรียนพัทลุงขอแสดงความยินดีกับนางพัทธมน ชูแก้ว ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด ทั่วไป 1 ก.พ. 66
2 ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพัทลุง ได้รับรางวัลได้รับรางวัล "ครูดีศรี สพม.พัทลุง" ประจำปี พ.ศ.2566 ทั่วไป 6 ม.ค. 66
3 โรงเรียนพัทลุงขอแสดงความยินดีกับนายวุฒิพงศ์ เกษรินทร์ นักเรียนชั้น ม.5.9 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิ่งผลัดเมดเล่ย์ชาย ตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย การเเข่งขันกรีฑา Asian Youth Athletics Championships 2022 ทั่วไป 27 ต.ค. 65
4 โรงเรียนพัทลุงแสดงความยินดีกับนายธนภัทร หนูสิงห์ นักเรียนชั้น ม.5.8 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ทั่วไป 30 มี.ค. 65
5 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน ทั่วไป 2 ก.ย. 64
6 โรงเรียนพัทลุงขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการสอบ O-NET สูงสุด ทั่วไป 22 พ.ค. 64
7 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนพัทลุง ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 รุ่น 21 ประจำปี 2563 ทั่วไป 3 พ.ค. 64
8 โรงเรียนพัทลุงขอแสดงความยินดีกับคุณครูพรศรี ชูสังข์ เป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2563 ทั่วไป 25 ก.พ. 64
9 นายนพรุจ นุชิต และนายวิริทธิ์พล ดวงจันทร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ สอวน. ครั้งที่ 16 ทั่วไป 15 ธ.ค. 63
10 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ทั่วไป 5 มิ.ย. 63
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ทั่วไป 2 มิ.ย. 63
12 ประกาศโรงเรียนพัทลุง เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ทั่วไป 29 พ.ค. 63
13 โรงเรียนพัทลุงขอแสดงความยินดีกับคุณครูพรศรี ชูสังข์ เนื่องในโอกาสได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด ทั่วไป 4 ก.พ. 63
14 โรงเรียนพัทลุงขอแสดงความยินดีกับคุณครูศิริรัก บุญโยม เนื่องในโอกาสได้รับประกาศเกียรติคุณ "ครูดีไม่มีอบายมุข ประเภทครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562" จากคุรุสภา ทั่วไป 4 ก.พ. 63
15 โรงเรียนพัทลุงขอแสดงความยินดีกับเด็กชายปฏิภาณ ปกครอง นักเรียนชั้น ม.2/1 ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติผู้กระทำความดีจากผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ทั่วไป 3 ก.พ. 63
16 โรงเรียนพัทลุงของแสดงความยินดีกับนายธนภัทร หนูสิงห์ นักเรียนชั้น ม.3/10 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันกีฬาเทควันโด การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 อุดรธานีเกมส์ ทั่วไป 3 ก.พ. 63
17 โรงเรียนพัทลุงแสดงความยินดีกับนายธีรไนย ปุ่นภักดี และนายพัชรพล เกื้อเม่ง รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ทั่วไป 14 ม.ค. 63
18 โรงเรียนพัทลุงแสดงความยินดีกับน.ส.นรภัทร เยาว์นุ่น น.ส.รุ่งทิวา หนูราช และน.ส.อัชฌาวดี หนูขำ รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ทั่วไป 14 ม.ค. 63
19 โรงเรียนพัทลุงแสดงความยินดีกับคณะลูกเสือ โรงเรียนพัทลุง ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ทั่วไป 14 ม.ค. 63
20 โรงเรียนพัทลุงแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิชญาพร เพชรจุฑา รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ทั่วไป 14 ม.ค. 63
21 โรงเรียนพัทลุงแสดงความยินดีกับนางสาวกาญจนศิริ มากภิบาล นักเรียนชั้น ม.4.8 แชมป์มวยไทยหญิงนานาชาติ รุ่น 51 ก.ก. การแข่งขันชกมวยไทยนานาชาติ ณ เวทีมวยสิงห์ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ทั่วไป 20 ธ.ค. 62
22 โรงเรียนพัทลุงแสดงความยินดีกับนักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนพัทลุง เด็กชายอธิราช ชูกิจ ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ภาคใต้ และ เด็กชายกรดนัย วิเชียรบุตร ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 4 ภาคใต้ ทั่วไป 20 ธ.ค. 62
23 โรงเรียนพัทลุงแสดงความยินดีกับคุณครูสมรรถ วรศรี และคุณครูวิชิต จันทรโชติกุล ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลและกรีฑาดีเด่นจังหวัดพัทลุงในวันกีฬาแห่งชาติ วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ทั่วไป 20 ธ.ค. 62
24 โรงเรียนพัทลุงแสดงความยินดีกับนายถิรวุฒิ เพชรกาฬ ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2562 ทั่วไป 8 ต.ค. 62
25 โรงเรียนพัทลุงแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง "การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย " ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 ทั่วไป 8 ต.ค. 62
26 โรงเรียนพัทลุงแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12 ทั่วไป 10 ก.ย. 62
27 โรงเรียนพัทลุงแสดงความยินกับนักเรียนที่สอบผ่านค่าย สอวน. ปี 2561 และนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ ทั่วไป 15 ก.ค. 62
28 โรงเรียนพัทลุงแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทั่วไป 27 พ.ค. 62
29 โรงเรียนพัทลุงแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ บุรีรัมย์เกมส์ ทั่วไป 27 พ.ค. 62
30 โรงเรียนพัทลุงแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 วิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนน ทั่วไป 6 เม.ย. 62
31 โรงเรียนพัทลุงแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 วิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนน ทั่วไป 6 เม.ย. 62
32 โรงเรียนพัทลุงแสดงความยินดีกับนายถิรวุฒิ เพชรกาฬ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเดี่ยวซออู้ การประกวดดนตรีไทยระดับภาคใต้ ทั่วไป 6 เม.ย. 62
33 โรงเรียนพัทลุงแสดงความยินดีกับนายปัณณธร ฤทธิรงค์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขัน GH Bank เทควันโด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ทั่วไป 6 เม.ย. 62
34 โรงเรียนพัทลุงแสดงความยินดีกับนายพุทธบุตร สวัสดีประเสริฐ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนเยาวชนไทย เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่าง สพฐ. กับองค์กร YFU ทั่วไป 6 เม.ย. 62
35 โรงเรียนพัทลุงแสดงความยินดีกับนายพุทธบุตร สวัสดีประเสริฐ ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดถ่ายคลิปสั้น ทั่วไป 6 เม.ย. 62
36 โรงเรียนพัทลุงขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 วิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนน ทั่วไป 2 เม.ย. 62
37 โรงเรียนพัทลุงขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 วิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนน ทั่วไป 2 เม.ย. 62
38 โรงเรียนพัทลุงแสดงความยินดีกับบุคลากรเนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทั่วไป 11 ก.พ. 62
39 โรงเรียนพัทลุงแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดตรัง ทั่วไป 16 ม.ค. 62
40 โรงเรียนพัทลุงขอแสดงความยินดีกับคุณครูสลิลทิพย์ พนาวสันต์ แกร์นิเยร์ ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ทั่วไป 11 ม.ค. 62
41 โรงเรียนพัทลุงแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์ ทั่วไป 4 ธ.ค. 61
42 โรงเรียนพัทลุงแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั่วไป 7 ต.ค. 61
43 โรงเรียนพัทลุงขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดดนตรีไทยในสถานศึกษาประเภท ขลุ่ย ทั่วไป 23 ส.ค. 61
44 โรงเรียนพัทลุงขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทั่วไป 13 เม.ย. 61
45 โรงเรียนพัทลุงขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.3 ได้ 100 คะแนน ทั่วไป 11 เม.ย. 61
46 โรงเรียนพัทลุงขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเดี่ยวซอสามสาย การประกวดดนตรีไทยระดับภาคใต้เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั่วไป 7 เม.ย. 61
47 โรงเรียนพัทลุงขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นระดับประเทศ ทั่วไป 10 มี.ค. 61
48 โรงเรียนพัทลุงขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสระดับประเทศ ทั่วไป 10 มี.ค. 61
49 โรงเรียนพัทลุงแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะการเรียงร้อยถ้อยความ ระดับม.1-ม.3 ทั่วไป 18 ก.พ. 61
50 โรงเรียนพัทลุงขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลสุดยอดครูดีและครูผู้สอนดีเด่น ทั่วไป 5 ก.พ. 61
51 นักเรียนโรงเรียนพัทลุงได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ทั่วไป 13 ม.ค. 61
52 โรงเรียนพัทลุงแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการริเริ่มเติมเต็มเอกลักษณ์ไทยกับธนาคารธนชาต ทั่วไป 13 ม.ค. 61
53 นักเรียนโรงเรียนพัทลุงได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ทั่วไป 22 ธ.ค. 60
54 โรงเรียนพัทลุงแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ระดับประเทศ ทั่วไป 17 พ.ย 60
55 โรงเรียนพัทลุงได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาศึกษาภาพครูเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทั่วไป 17 พ.ย 60
56 โรงเรียนพัทลุงขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนเป็นนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน AFS ประเทศไทย ทั่วไป 28 ส.ค. 60
57 โรงเรียนพัทลุงแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั่วไป 19 ส.ค. 60
58 โรงเรียนพัทลุง ขอแสดงความยินดีกับนายถิร ขุนรักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.7 ทั่วไป 27 ก.ค. 60
59 โรงเรียนพัทลุงแสดงความยินดีกับกองลูกเสือโรงเรียนพัทลุงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันประกวดระเบียบแถวระดับประเทศ ประจำปี 2560 ทั่วไป 3 ก.ค. 60
60 กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับจังหวัด ทั่วไป 7 มิ.ย. 60
61 โรงเรียพัทลุงแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันว่ายน้ำเทศบาลนครตรังแชมป์เปี้ยนชิพ ทั่วไป 29 พ.ค. 60
62 โรงเรียนพัทลุงแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขัน SPORT HERO แห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ทั่วไป 29 พ.ค. 60
63 ตารางติวโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ทั่วไป 9 เม.ย. 60
64 โรงเรียนพัทลุงขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 วิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนน ทั่วไป 3 เม.ย. 60
65 โรงเรียนพัทลุงแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับทุนไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทั่วไป 3 เม.ย. 60
66 นักเรียนโรงเรียนพัทลุงร่วมการแข่งขันงาน "จุฬาฯ เอ็กซ์โป - จุฬา 100 ปี นวัตกรรมคิดทำเพื่อสังคม" ทั่วไป 18 มี.ค. 60
67 โรงเรียนพัทลุงแสดงความยินกับนางสาวกนกวรรณ ไชยสุวรรณ แขมป์การแข่งขัน 'IDEMITSU Thailand Grand Prix 2016' ทั่วไป 31 ม.ค. 60
68 โรงเรียนพัทลุงแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงงานอาชีพระดับ ม.ต้น ทั่วไป 31 ม.ค. 60
69 การทดสอบศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาเพื่อวัดความรู้พื้นฐาน โรงเรียนพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2559 ทั่วไป 14 ธ.ค. 59