• โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

อักษรย่อ/สี/ธงประจำโรงเรียน

อักษรย่อ  พ.ท.

สีประจำโรงเรียน สี เขียว - เหลือง 

       "เขียว"  หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์  เจริญงอกงามของป่าและสวน อันเขียวขจี          
       "เหลือง" หมายถึง ความรุ่งเรือง รอบรู้ เปรียบเหมือนรวงข้าวที่มีเมล็ดเต็ม มีสีเหลืองอร่าม 

ธงประจำโรงเรียน

"ธงเขียว-เหลือง"เป็นธงแถบสีเขียวบนแถบสีเหลือง มีตราโรงเรียนพัทลุงอยู่ตรงกลางธง