• โรงเรียนพัทลุง
    เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

โรงเรียนพัทลุงแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับทุนไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

      โรงเรียนพัทลุงแสดงความยินดีกับนางสายทาน อักษรทอง ครูสอนภาษาเยอรมัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนพัทลุง ได้รับทุนสถาบันเกอเธ่ฯ ไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมเยอรมันเพิ่มเติม ณ สถาบันเกอเธ่ - บอนน์ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2560