• โรงเรียนพัทลุง
    เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

โรงเรียนพัทลุงขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 วิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนน