• โรงเรียนพัทลุง
    เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับจังหวัด

         

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 สำนักงานลูกเสือจังหวัดพัทลุง ได้จัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับจังหวัด  ณ สนามกีฬาจังหวัดพัทลุง โดยมีกองลูกเสือจากโรงเรียนในจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมการประกวด ผลการประกวดกองลูกเสือประเภทสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพัทลุง ชนะเลิศระดับจังหวัด ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศนในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ที่สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานครต่อไป