• โรงเรียนพัทลุง
    เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

โรงเรียนพัทลุงขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนเป็นนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน AFS ประเทศไทย

1. เด็กหญิงศรีญาณกานต์ ช่วยวงศ์   นักเรียนชั้น ม.3/13  นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนประเทศสเปน
2. เด็กหญิงสุพิชญา กลับคุณ       นักเรียนชั้น ม.3/13  นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนประเทศอาร์เจนตินา
3. เด็กหญิงรมิตา สุชนก          นักเรียนชั้น ม.3/13  นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนประเทศปานามา