• โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • gold2.jpg

  โรงเรียนพัทลุงแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะการเรียงร้อยถ้อยความ ระดับม.1-ม.3

 • goodteacher.jpg

  โรงเรียนพัทลุงขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลสุดยอดครูดีและครูผู้สอนดีเด่น

 • 1515848653-b2.jpg

  นักเรียนโรงเรียนพัทลุงได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ

 • 1515843608-b1.jpg

  โรงเรียนพัทลุงแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการริเริ่มเติมเต็มเอกลักษณ์ไทยกับธนาคารธนชาต

 • 1510901363-rv7.jpg

  โรงเรียนพัทลุงแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ระดับประเทศ

 • 1510898774-rv7.jpg

  โรงเรียนพัทลุงได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาศึกษาภาพครูเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 • 1113.jpg

  โรงเรียนพัทลุงขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนเป็นนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน AFS ประเทศไทย

 • S__33472539.jpg

  โรงเรียนพัทลุงแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 • 1501141513-gtjp2.jpg

  โรงเรียนพัทลุง ขอแสดงความยินดีกับนายถิร ขุนรักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.7

 • 12.jpg

  โรงเรียนพัทลุงแสดงความยินดีกับกองลูกเสือโรงเรียนพัทลุงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันประกวดระเบียบแถวระดับประเทศ ประจำปี 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ผู้บริหาร

นายสาวิทย์ บุญประเสริฐ


ผู้อำนวยการโรงเรียน